Úvodní stránka > Produkty

PRODUKTY

Informační systém MENSEC
MENSEC API - Hybridní pošta
Informační systém MENSEC je určen pro řízení a podporu vztahu se zákazníky.
Hybridní pošta umožňuje soudním exekutorům odesílat poštovní zásilky pouhým předáním datového souboru České poště. Česká pošta pak na základě tohoto datového souboru zajistí automatizované vytištění obsahu, jeho zaobálkování dle pokynů v datovém souboru (např. do vlastních rukou), doručení zásilky adresátovi a navrácení doručenek soudnímu exekutorovi v dohodnutém režimu (formáty PDF, JPEG).
Elektronická úřední deska
Speciální aplikace určená pro Exekutorské úřady nebo je vhodná i pro potřeby obecních úřadů.