Úvodní stránka > Produkty > Mensec api - hybridní pošta

MENSEC API - Hybridní pošta

POPIS HYBRIDNí POšTY

Hybridní pošta umožňuje soudním exekutorům odesílat poštovní zásilky pouhým předáním datového souboru České poště.
Česká pošta pak na základě tohoto datového souboru zajistí automatizované vytištění obsahu, jeho zaobálkování dle pokynů v datovém souboru (např. do vlastních rukou), doručení zásilky adresátovi a navrácení doručenek soudnímu exekutorovi v dohodnutém režimu (formáty PDF, JPEG).

TECHICKý POPIS řEšENí

Elektronické podání zásilek probíhá přes API rozhraní informačního systému HP. Se systémem komunikuje aplikace MENSEC API – Hybridní pošta, která odesílá jednotlivé zásilky ve formátu XML souboru s vloženými dokumenty ve formátu PDF. O průběhu přenosu se vytváří protokol ve formátu XML, takže odesílací aplikace může ihned po skončení přenosu vyhodnotit úspěšnost podání zásilky. Podané zásilky jsou ukládány na centrální úložiště inf. systému HP.
Dispečer HP vidí počet zásilek uložených v centrálním úložišti a dle jejich počtu a situace v provozu volí periodicitu jejich stažení od 1 x denně
až po jednotlivých zásilkách. Mezní čas pro zpracování zásilek je 13 hod., zásilky zaslané po 13 hod. budou zpracovány následující pracovní den. Volání API rozhraní bude jako parametr používat druh standardní zakázky (dle dohodnutého číselníku).

TECHICKé POžADAVKY
  • Server (PC) s operačním systémem Microsoft Windows (případně Linux – nutná dohoda s dodavatelem na úpravě konfigurace)
  • Webový server IIS, Apache apod.
  • Databázový server MySQL, MS-SQL apod.
  • Min. 10GB prostoru na HDD (ideálně 50GB volného místa)
  • Umístění serveru v lokální síti s možným přístupem uživatelů do sdílené složky s odchozími a vyhodnocenými zásilkami
  • IS Soudní exekutor (v jiném případě je nutná konzultace s dodavatelem)

Největším přínosem využívání Hybridní pošty pro exekutory je zejména ekonomická stránka věci, kdy dochází ke zrychlení práce s doručováním písemností povinným, šetření nákladů za spotřební materiál a lidský faktor (snížení časové náročnosti až o 50% času daného pracovníka)